Reshma Roopram

Reshma Roopram

Publieke sector

N.v.t.

Kwartiermaker

2022

Reshma Roopram is actief in de politiek en zet zich in voor leefbaarheid en veiligheid, met name gericht op de jeugd. Ze is wethouder geweest van de gemeente Barendrecht. Momenteel werkt ze als kwartiermaker voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in Vlaardingen. Haar taak is om een programma op te zetten voor de Westwijk, waarmee ze zich richt op gelijke kansen voor de inwoners van de wijk.

Van showbizz naar politiek

Reshma Roopram heeft diverse professionele interesses gehad. Ongeacht haar interesse, is er een rode draad te ontdekken in haar carrièreverloop. Ze weet van aanpakken en gaat graag de uitdaging aan.

Naast haar studie heeft ze altijd modellenwerk gedaan en is ze geregeld te zien geweest op televisie. Ze heeft meerdere programma’s gepresenteerd, is te gast geweest bij praatprogramma’s en heeft zelf deelgenomen aan het programma Fear Factor, waar ze de winnaar van is geworden.

Door haar werk heeft Reshma Roopram veel plekken bezocht en heeft ze ook voor langere periodes in het buitenland gewoond. De vele reizen hebben ertoe geleid dat haar interesse in de politiek sterk werd aangewakkerd. “Door de verschillende plekken die ik wereldwijd heb bezocht, merkte ik op dat we in Nederland in een verzorgingsstaat leven en dat het best goed geregeld en georganiseerd is. Onze democratie, waar we in vrijheid en veiligheid kunnen leven, dat moeten we te allen tijde beschermen.” Vanuit het publieke domein heeft ze diverse functies bekleed. Ook heeft ze aan meerdere programma’s meegewerkt en partijen in beweging gebracht.

Wethouder in Barendrecht

Tijdens haar werkzame periode bij gemeente Barendrecht heeft ze veel voor elkaar gekregen. Bij aanvang bestond het jeugdbeleid in de gemeente Barendrecht uit losse flodders, waardoor er niet heel veel gerealiseerd kon worden. Ook raakten de financiële middelen op. Toen ze wethouder werd, heeft ze het allemaal opgegooid. “Ik heb de structuur volledig aangepast. Hoewel er geen financiële ruimte was, heb ik een nieuw preventief jeugdbeleid neergezet. We werkten met overlegtafels onderverdeeld in 3 categorieën; kansrijk, veiligheid en gezondheid. Onder iedere tafel was € 50.000 budget dat aan verbeteringen besteed kon worden. En aan die tafels zaten politie, onderwijs, zorg en inwoners. Zij bepaalden aan de hand van speerpunten die vastgesteld werden door de raad, hoe het budget besteed werd.” De werkwijze die Reshma Roopram heeft geïntroduceerd werd als succesvol ervaren door de buurt en daarbuiten. De veranderingen in de buurt zijn ook duidelijk zichtbaar. Dus toen ze de mogelijkheid kreeg om een nieuw project op te zetten voor de gemeente Vlaardingen, greep ze dat met beide handen aan.

Mobiliseren en inspireren

Momenteel houdt ze zich bezig met het opzetten van een programma voor de inwoners van de Westwijk in de gemeente Vlaardingen. Dit programma gaat over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. “Het is een nationaal programma vanuit het ministerie waarbij de twintig meest kwetsbare wijken in Nederland extra ondersteuning krijgen via een programma. Het is echt een wijkgerichte aanpak, waar ik de jeugd meeneem in de beslissingen.” Op basis van haar werkwijze in Barendrecht, zijn ook hier de overlegtafels toegepast. Deze bestaan uit ouders en kinderen. “Het is belangrijk om kinderen een stem te geven. Ze willen zich gehoord voelen. We zijn allemaal gelijken en zo willen we allemaal behandeld worden. Met de overlegtafels hebben ze inspraak. En mochten ze iets bijvoorbeeld niet willen of niet in een plan geloven, dan doen we het ook niet.”

Vanuit een uitvoeringsagenda wordt samen met partners en inwoners gekeken wat er aangepakt of gewijzigd kan worden. Het is dus ook bepalend per wijk. Het vertrouwen wordt hiermee gegeven aan de inwoners. Reshma Roopram geeft aan dat dit een belangrijk onderdeel is omdat de meeste inwoners geen vertrouwen meer hebben in de overheid. De plannen die de overheid bedenkt, hebben dan ook vaak geen draagvlak. Met het programma hebben juist de inwoners het eindoordeel.

Ze hoop dat ze mensen in beweging krijgt en inspiratie kan brengen in de wijk. Uiteindelijk zou het mooi zijn wanneer deze werkwijze wordt toegepast in andere kwetsbare wijken in Nederland.