Foto van Rijksoverheid.nl is marked with CC0 1.0.

Laura van Geest

Financieel

AFM

Bestuursvoorzitter

2020

Laura van Geest is een vooraanstaande Nederlandse econoom met een uitgebreide staat van dienst in zowel de publieke als private sector. Als voormalig directeur van het Centraal Planbureau (CPB) heeft ze haar stempel gedrukt op het economisch beleidslandschap van Nederland.

Laura van Geest, geboren in 1962,begon haar loopbaan met twee studies aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Ze studeerde eerst algemene economie (1989) om vervolgens het diploma bestuurskunde (1992) in ontvangst te nemen. Tegelijkertijd volgde ze een (praktische) opleiding financieel-economisch beleidsmedewerker. Hieruit bleek al op vroege leeftijd dat voor Laura van Geest theorie en praktijk innig met elkaar verbonden moeten zijn.

Al tijdens haar studie kon Van Geest aan het werk bij het ministerie van Financiën. Als onderdeel van de directie Buitenlandse financiële betrekkingen trad ze op als coördinator EMU (Europese Monetaire Unie). In deze rol heeft ze dus een wezenlijke rol gespeeld bij de introductie van de Euro.

Ook werkte ze voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF), was ze de eerste vrouwelijke thesaurier-generaal van Nederland en was ze (2008-2013) directeur-generaal Rijksbegroting.

In 2013 werd Laura van Geest benoemd tot directeur van het Centraal Planbureau (CPB), een organisatie die ze vooral roemt om de degelijke analyses en objectieve rapportages. Hoewel de cijfers die door het CPB worden gepresenteerd ten tijde van haar afscheid in 2020 niet meer door iedereen als feit worden beschouwd, blijft Van Geest van mening dat het degelijke fort van het CPB standhoudt. In een interview met de Volkskrant noemt ze de organisatie -haast liefkozend- “bloedeloos saai”.

Autoriteit Financiële Markten

Het werk bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal Van Geest waarschijnlijk minder saai hebben gevonden. Hier werd ze in 2020, vlak voor de coronapandemie toesloeg, benoemd als bestuursvoorzitter.

In tegenstelling tot het CPB, dat haar analyses meestal in de luwte uitvoert, heeft de AFM vaak te maken met onderwerpen die volop in het nieuws zijn. In normale tijden zijn dit onderwerpen als (voorgenomen) fusies tussen grote bedrijven, maar ook onderwerpen als crypto, crowdfunding en duurzaamheid van financiering. Daarbij kwamen, uiteraard, de impact van Covid-19 en de economische impact van de maatregelen om de pandemie in te dammen.

Laura van Geest kwijtte zich met succes van haar taak, want in 2023 werd ze voor een tweede termijn (van vier jaar) benoemd. Toen dit bekend werd gemaakt zei Sander Dekker, de voorzitter van de Raad van Toezicht, dat de AFM blij is met de bijdrage van Van Geest: “Onder haar leiding heeft de AFM belangrijke stappen gezet in slagvaardig en effectief toezicht op de financiële markten.”

Interessante puzzels

Van Geest heeft zich haar hele loopbaan gericht op economische kwesties in het publieke domein. “Het samenkomen van feiten, analyse en afwegingen aan de ene kant en percepties, strijdige belangen en uiteenlopende normatieve visies aan de andere kant leveren interessante puzzels op”, zegt ze over haar werk.

Puzzels komt Laura van Geest genoeg tegen in haar werk. Of het nu is bij het Ministerie van Financiën, waar ze zich sinds 2020 bezighoudt met klimaat, welvaartsverdeling en economische groei, bij het CPB of bij de Autoriteit Financiële Markten. Maar ook bij haar nevenactiviteiten, zoals kroonlid bij de SER of lid van de Raad van Toezicht van het Elizabeth-Tweesteden Ziekenhuis vindt ze voldoende kansen om haar sterke analytische vaardigheden en haar grote vermogen complexe zaken te doorzien in te zetten om Nederland een stapje verder te helpen.

Haar bijdragen aan het economisch beleid en haar voortdurende streven naar welvaart en duurzaamheid maken haar een belangrijke speler in het Nederlandse economische landschap.