Joris van Wijk

Joris van Wijk

Zorg

Van Wijk Interimmanagement

Oprichter

2022

Joris van Wijk is een gepassioneerde transitiemanager, werkend in de zorgsector. Met zijn eigen bedrijf neemt hij een adviserende rol in, waarbij hij zorginstellingen aanstuurt gedurende het proces van bedrijfsvernieuwing. Zijn doel is het behalen van positieve resultaten vanuit gezamenlijk opgestelde doelen en het opbouwen van vertrouwensbanden tussen de medewerkers van de organisatie, om zo samen tot een optimaal samenwerkingsverband te komen.

Expertise in fusies en overnames

Joris van Wijk is een alleskunner: begonnen als trainee bij de ING, is hij doorgegroeid tot relatiemanager bij Rabobank. In 2002 startte hij zijn eigen bedrijf, Residence Fusies & Overnames, waar hij zijn adviserende rol vasthield op het gebied van fusies en overnames voor het midden-en kleinbedrijf (MKB).

Door zijn expertise in fusies en overnames, rolde hij in 2008 in de commerciële vastgoedwereld. Dit was weliswaar een andere branche, maar het bouwen van vastgoedfondsen draait ook om het fiscaal, juridisch en financieel structureren van transacties. In 2015 kwam hij in aanraking met een projectontwikkelaar en enkele investeerders die interesse hadden in het ontwikkelen van nieuwe seniorenwoningen. Nadat de toenmalige projectontwikkelaar in hun samenwerking afhaakte omdat deze zich wilde focussen op het bouwen van de locaties, heeft Joris van Wijk de keuze gemaakt om met de exploitatie van zorglocaties door te gaan. Samen met enkele partners is de zorgorganisatie Ontzorgd Wonen Groep opgericht. 

Hij maakte hierbij gebruik van zijn eerder opgedane kennis op het gebied van fiscaal, juridisch en financieel-technisch gebied. Deze zorgorganisatie is uitgegroeid tot 20 locaties, waarvan het merendeel verkocht is in februari 2020. 

In de loop der jaren werd zijn interesse voor de zorgbranche steeds sterker. “In het eerste deel van mijn carrière ging het voornamelijk over financieel rendement: een hele masculiene wereld. De zorg daarentegen is een feminine wereld. Daar is geld verdienen bijna een vies woord. Al is het inmiddels wel duidelijk dat het heel erg nodig is om rendement te behalen, anders heb je geen continuïteit.”

Transitiebegeleider in de zorg

Toen Joris van Wijk geïntroduceerd werd in de zorgsector en het maatschappelijk vastgoed, werd hij gegrepen door de complexiteit van deze sector. “Je hebt ongelooflijk veel toezichthouders en instanties. Je hebt een IGJ, een NZA, zorgkantoren en zorgverzekeraars. Je hebt binnen een organisatie een raad van toezicht, een ondernemersraad en een cliëntenraad. Dit zijn allemaal stakeholders die er iets van vinden. Je doet het met mensen en je doet het voor mensen. Complexer dan dat wordt het niet. Dat spreekt me aan.”

Daarnaast heeft hij grote ambities om samen met zorginstanties te werken aan het bouwen van een goed functionerende organisatie op basis van duidelijke lijnen door sterk leiderschap. Hij vindt het mooi om te zien hoe een team opnieuw geprikkeld en geënthousiasmeerd kan raken door sterk leiderschap. Sterk leiderschap betekent voor hem: duidelijkheid creëren naar het team en binnen het team zodat het team weet binnen welke kaders de teamleden hun verantwoordelijkheid hebben en kunnen ontwikkelen.

Adviserende rol

Op dit moment werkt Joris van Wijk als bedrijfskundig transitiemanager en heeft hij samen met Malderburch grote stappen gezet op strategisch niveau. 

Bij zijn voorgaande opdracht is hij, naast strategisch, ook operationeel te werk gegaan. Hij heeft ervaring met het introduceren van nieuwe bestuurs- en aansturingsmodellen bij organisaties die vastlopen bij de uitvoering van huidige strategieën. 

Zo heeft hij ook ervaring met het maken van business case analyses om te berekenen of afdelingen binnen de instelling voldoende renderend zijn. Het ontwikkelen van dashboards met stuurinformatie die teamleiders en managers informatie geven waarmee ze dagdagelijks kunnen sturen en bijsturen. Ook denkt hij actief mee over processen om niet zorgtaken elders te beleggen zodat het schaarse zorgpersoneel datgene doen waarvoor ze zijn opgeleid.

Hij vindt het boeiend om mensen resultaatgericht te laten werken, maar tegelijkertijd oog te blijven houden voor de kwaliteit van zorg. “Ik vind het leuk om een team te bouwen en te zien dat door goed, sterk leiderschap een team gaat groeien. Daar is nog veel te behalen en blijf ik mij op richten.”