Jan Veuger

Jan Veuger

Vastgoed

Corporate Real Estate Management

Founder

2008

Jan Veuger is eigenaar van Corporate Real Estate Management. Met zijn bedrijf helpt hij verschillende organisaties hun vastgoed strategisch te beheren. Tevens verdiept hij zich in blockchain. Over zowel vastgoed als blockchain heeft hij meerdere publicaties en boeken geschreven. 

Corporate Real Estate Management

Al ruim 15 jaar is Jan Veuger een expert op het gebied van vastgoedmanagement. Hij heeft een consultancy rol waarbij hij begeleiding en advies geeft over het managen van een vastgoedportefeuille. Zowel commerciële opdrachtgevers als partijen die maatschappelijk vastgoed beheren, kunnen bij hem terecht. De diensten worden aangeboden aan de overheid, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstanties en commerciële partijen. “Bij een gemeente is het bijvoorbeeld vaak bestuurlijk of politiek gestuurd. Hoewel de vraagstukken en problemen anders zijn dan in het commerciële vastgoed, blijft de doelstelling hetzelfde. Alleen de benadering en uitvoering wordt vanuit een ander perspectief bekeken.” Doordat hij veel praktijkervaring heeft en ook veel onderzoek heeft gedaan in het vastgoed, kan hij problemen vanuit verschillende perspectieven goed zien om tot een oplossing te komen.

Internationale markt

Terwijl hij veel leuke projecten met zijn bedrijf uitvoert, blijft hij het doen van onderzoek net zo leuk vinden. Hiervan vindt hij ook het internationale aspect interessant. “De visie, het perspectief, de cultuur, het zijn allemaal aspecten die een rol spelen hoe er met bepaalde ideeën wordt omgegaan. Ik ben van mening dat er veel leerzame aspecten zijn waar we wederzijds van kunnen profiteren.” 

In de afgelopen jaren heeft hij veel onderzoek gedaan naar zowel vastgoedmanagement als blockchain. Volgens Jan Veuger is er ook veel overlap in deze twee onderwerpen. Je kunt namelijk ook veel onderwerpen in vastgoed digitaliseren. Denk hierbij aan het managen van data, financieringen en verzekeringen. 

Hoewel er in de vastgoedsector in de afgelopen decennia niet enorm veel veranderd is, is er wel beweging ontstaan. “Door corona zijn meer mensen thuis gaan werken, waarvoor vastgoed een ander doeleinde heeft gekregen. Ook de opkomst van blockchain draagt bij aan een verandering in het denken en doen van de mens. Mensen denken vaak dat dit twee verschillende werelden zijn, maar het heeft juist enorm veel raakvlakken. Veel instanties maken al gebruik van blockchain, maar niet iedereen is zich daarvan bewust. Ik organiseer internationale congressen en presenteer mijn publicaties waarin deze onderwerpen ook aan bod komen. Zeker op internationaal niveau zijn de verschillende benaderingen over deze onderwerpen zichtbaar, maar ik vind dat juist interessant en leerzaam.”

Onderzoek naar vastgoed en blockchain

Jan Veuger heeft naast zijn publicaties ook meerdere boeken geschreven. In 2020 verscheen het boek ‘Blockchain Technology and Applications’. Het jaar daarop kwam het boek uit ‘The Future of Real Estate’. Momenteel werkt hij aan een nieuw boek: Blockchain and Energy.

“Het boek is gebaseerd op de energietoestand die er nu gaande is waarin blockchain is verwerkt. Eerder heb ik hier ook een artikel over geschreven. Het is namelijk internationaal toepasbaar. De vragen als ‘hoe ga je om met datamanagement?’, ‘van wie is de data?’, ‘hoe ga je het monitoren?, ‘wie is er verantwoordelijk?’, ‘hoe ga je het meten?’, en ‘klopt de data?’, zijn allerlei belangrijke vragen. Het leidt tot politieke discussies. Als je data in de blockchain hebt die klopt, dan heb je daar geen discussie meer over.” 

Met zijn passie en gedrevenheid hoopt Jan Veuger zich te blijven ontwikkelen en zijn kennis te blijven delen.