herman vrehen

Herman Vrehen

Publieke sector

NBD

Directeur

2014

Als ondernemer zet Herman Vrehen zich in voor een duurzame samenleving. Momenteel vervult hij een interim-rol, waar hij het ondernemerschap en natuurontwikkeling met elkaar verbindt.

Het publieke domein

Tegenwoordig houdt Herman Vrehen zich voornamelijk bezig met diverse lokale landschapsplannen.. Vanwege zijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van landschap- en natuurontwikkeling is deze taak hem op het lijf geschreven. Eerder is hij ook actief geweest in het publieke domein. Hij heeft zich altijd ingezet voor verduurzaming en verbetering van de kwaliteit van leven. Zijn betrokkenheid is zichtbaar op lokaal en regionaal niveau.

Naast het ontwikkelen van inzichten en beleidsplannen, heeft hij zich toegewijd aan de daadwerkelijke uitvoering ervan. Hij heeft politieke functies bekleed en was zakelijk actief als bestuurder van diverse organisaties. In vrijwel alle rollen die hij heeft vervuld, heeft hij zich intensief beziggehouden met de vormgeving en uitvoering van plannen. Herman Vrehen hecht veel waarde aan het behalen van gestelde doelen. Voor hem is het van essentieel belang om een betrokkenheid te creëren die ook in de toekomst zichtbaar blijft.

De pluspunten van een interim professional

Op dit moment werkt Herman Vrehen als consultant. Hij heeft een adviserende rol, waarbij hij opdrachtgevers ondersteunt op het gebied van natuurontwikkeling. Doordat hij op interim basis werkt, kan hij zich bezighouden met verschillende projecten tegelijkertijd en op een efficiënte manier te werk gaan. Ook heeft hij een frisse kijk op zaken en wordt hij gezien als onafhankelijke expert. 

Bij het uitvoeren van zijn opdrachten integreert Herman Vrehen alle aspecten die hem nauw aan het hart liggen. Hij is ervan overtuigd dat een plan en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden continu moeten evolueren, gestructureerd moeten zijn, plezier moeten brengen en toekomstbestendig moeten zijn. Wanneer mensen zich betrokken voelen bij het plan, de natuur en gezamenlijk streven naar gemeenschappelijke doelen, ontstaan er kansen die ook de komende generaties ten goede zullen komen.

Landschapsparken helpen bij verduurzaming

Zijn overtuiging ligt bij duurzaamheid en een toekomstgerichte aanpak. Hij erkent de mondiale uitdagingen, zoals de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan, maar is tevens van mening dat de aandacht vooral gericht moet zijn op lokale en gemeentelijke niveaus. 

“In de toekomst zou ik willen dat we niet alleen aandacht besteden aan klimaatverandering op wereldniveau, maar dat we ons veel meer richten op het lokale niveau. Het is van groot belang dat we de jongere generaties leren hoe ze zelf het verschil kunnen maken. De traditionele methoden, zoals het organiseren van dagen op basisscholen, zijn enigszins verouderd. Daarom denk ik dat de educatieve benaderingen ook kunnen worden verbeterd.” 

Herman Vrehen heeft gedurende zijn carrière altijd gestreefd naar verbinding, zowel met mensen, natuur, dieren als de leefomgeving. Van jongs af aan is hij gefascineerd door de natuur en landbouw. In het verleden heeft hij al veel succesvolle initiatieven en projecten gerealiseerd op het gebied van duurzame landbouw- en natuurontwikkeling.

Dit huidige project omvat nauwe samenwerking met lokale natuurorganisaties, recreatieondernemers, boeren, omwonenden en omliggende gemeenten. In zijn rol is het zijn taak om synergie tussen deze partijen te vinden en de prioriteit te leggen op natuurontwikkeling. “In mijn procesaanpak streef ik ernaar om partijen naar elkaar toe te laten groeien, zodat er werkelijk aanpassingen kunnen plaatsvinden en goede compromissen worden gesloten.” Hierdoor komt er een gezamenlijke oplossing en biedt het mensen de gelegenheid om te genieten van de natuurlijke omgeving.