Guus Vaassen

Guus Vaassen

Zorg

Zorg.nl

Medeoprichter

2023

In een tijd waarin de gezondheidszorg constant evolueert en zich moet aanpassen aan nieuwe uitdagingen, zijn ondernemers met een duidelijke visie een pre. Guus Vaassen is zo’n gedreven ondernemer. Met een achtergrond als apotheker heeft hij zich ontwikkeld tot een innovator en drijvende kracht achter diverse belangrijke projecten binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

De drijfveer achter vernieuwing

Het ondernemerschap van Guus Vaassen in de zorg begon tijdens zijn studententijd in Leiden. Hij richtte een studentenuitzendbureau op dat apotheken herinrichtte en inventariseerde. Na zijn studie werd hij onder andere medeoprichter van een innovatief gezondheidscentrum. Door deze ervaring realiseerde hij zich dat zorg verder gaat dan enkel het voorschrijven van medicijnen. Zijn focus lag vooral op het aanpakken van onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen. Hieruit ontstond zijn interesse om initiatieven op te zetten die gericht zijn op chronische aandoeningen zoals diabetes en astma. Het was zijn bijdrage aan een effectievere benadering binnen de gezondheidszorg.

Ondernemerschap en innovatie

Waar Guus Vaassen echt in uitblinkt, is in zijn rol als ondernemer en kwartiermaker. Hij heeft veel voldoening gehaald uit het begeleiden van startende ondernemers, hen ondersteunend in het vertalen van hun ideeën naar praktische toepassingen. Over de noodzaak van het koppelen van innovaties aan marktbehoeften zegt hij: “De ware kracht van innovatie ligt in het adresseren van echte behoeften en het realiseren van tastbare verbeteringen voor patiënten.”

Digitale revolutie in de zorg

Met de oprichting van Zorg.nl levert hij een belangrijke bijdrage aan de digitale revolutie in de gezondheidszorg. Dit platform richt zich op het vereenvoudigen van het zorgaanbod en de zorgvraag, vooral voor hoog risico patiëntengroepen. Door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar praktische risicoanalyses, streeft Zorg.nl ernaar de efficiëntie in de zorg aanzienlijk te verbeteren. Met behulp van data-analyse en kunstmatige intelligentie bouwt Zorg.nl bruggen tussen wetenschap, eerste en tweede lijn en het sociale domein. 

Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het technisch platform achter BeterDichtbij, een initiatief van alle Nederlandse ziekenhuizen, gericht op het verbeteren van digitaal contact in de zorg voor alle Nederlanders. Door de samenwerking met de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en later de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) in een maatschappelijke onderneming vorm te geven, was de basis gelegd voor de opschaling van het e-health platform. 

Opmerkelijke carrière hoogtepunten

  • Als directeur van Zorg.nl, heeft Guus Vaassen gewerkt aan preventieve strategieën om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen en de focus te verleggen van behandeling naar gezondheidspromotie.
  • Als bestuurslid van BeterDichtbij, heeft hij bijgedragen aan de continue doorontwikkeling van digitaal contact in de zorg.
  • Als mentor bij UtrechtInc, heeft hij start-ups begeleid en hun vragen beantwoord tijdens hun beginfase.
  • Als kwartiermaker bij de COVID-19 Datacoalitie, heeft hij gewerkt aan het verzamelen van relevante data tijdens de COVID-pandemie, wat resulteerde in een algoritme dat het risico op ziekenhuisopname na besmetting kon voorspellen.
  • Bij Medworq, als directeur, streefde hij ernaar om gezonde levensjaren toe te voegen aan de Nederlandse bevolking door middel van digitale zorgvernieuwing.

Zorg 2.0: de volgende stap

Hij heeft met zijn actieve betrokkenheid en toewijding een merkbaar verschil gemaakt binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Door zijn combinatie van klinische kennis en ondernemerschap heeft hij bijgedragen aan vernieuwende initiatieven zoals Zorg.nl en BeterDichtbij. Zijn benadering toont een continu streven naar verbetering. Deze aanpak en visie kunnen als inspiratie dienen voor ondernemers en managers binnen de gezondheidszorg, maar ook in sectoren als technologie, educatie en maatschappelijk welzijn die op zoek zijn naar digitale transformatie en optimalisatie.