Dertje Meijer

Dertje Meijer

Technologie

Trigion

Algemeen manager

2022

Dertje Meijer is ondernemer en bestuurder met een innovatieve mindset. Ongeacht de industrie of het vraagstuk, ze is een uitstekende turn-around manager en geeft sturing in een transitie. Momenteel bekleedt ze de functie van business unit manager bij Trigion Aviation Security. 

Professional 

Na de studie bedrijfskunde aan de RUG in Groningen is ze haar carrière gestart bij ABN AMRO in het buitenland. Hoewel het bij aanvang goed aansloot op de studie, bleek al gauw dat ze beter op haar plek zou zijn in een ander type organisatie. Ze keerde terug naar de techniek en begon bij Fokker. “Ik ben meer een beta persoon en voelde dat ik beter tot mijn recht kom wanneer ik mij bezig houd met complexe technische zaken. Ik houd ervan om te werken met iets concreets en ik heb affiniteit met infrastructuur en alles wat daarbij hoort.” 

Ze heeft altijd gewerkt in een internationale omgeving, waaronder in de luchtvaart en bij havenbedrijven. Naast haar leidinggevende rollen vervult ze posities in commissariaten en bestuursraden

Vernieuwing en verandering

Op dit moment is Dertje Meijer op interim basis werkend bij Trigion op Schiphol. Tevens is ze verbonden aan Food Center Amsterdam, waar ze directeur is van de coöperatie. 

Gedurende haar carrière heeft ze veel ervaring opgedaan met het opbouwen van een product- of marktgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie. In elke hoedanigheid waarin ze actief is geweest, heeft ze aanzienlijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende strategieën. Hedendaagse thema’s als duurzaamheid en digitalisering worden in iedere vernieuwing meegenomen, zowel op strategisch als operationeel niveau. 

Food Center Amsterdam

Bij Food Center Amsterdam is een transitie gaande. Dertje Meijer is verantwoordelijk voor de oprichting van de coöperatie van 45 groothandelsbedrijven. Ze houdt zich bezig met de herstructurering en de verhuizing van het bedrijventerrein. “Ik ben bezig met het opzetten van duurzame collectieve diensten op het gebied van inkoop, stedelijke distributie en commercie. Denk bijvoorbeeld aan energie, afvalverwerking en parkeerinfrastructuur. Hierbij verwerk ik de actuele thematiek van digitalisering en verduurzaming en kijk ik naar de belangen van alle ondernemers die aan de coöperatie verbonden zijn.” 

Port of Amsterdam

Ook tijdens haar werkzame periode bij Port of Amsterdam is vernieuwing op strategisch en operationeel niveau doorgevoerd. Zo heeft ze er mede voor gezorgd dat het havenbedrijf zelfstandig is geworden als een overheids-NV. Tevens was Port of Amsterdam een van de eerste havens die geen nieuwe kolen of olie terminals bouwden. Er is ingezet op circulariteit en het verduurzamen van processen, schepen en motoren. Tegelijkertijd werd er ingezet op business development. Deze transities hebben geresulteerd in een meer klantgerichte, bedrijfsmatige organisatie. 

De verbinding 

Een constante factor in de carrière van Dertje Meijer is het bevorderen van verbetering en vernieuwing binnen een organisatie. Met haar focus op personeels- en teamontwikkeling, speelt ze een cruciale rol in een dynamische omgeving. Ze legt de nadruk op het managen van stakeholders, klantcommunicatie en het optimaliseren van interne bedrijfsprocessen. 

“Wanneer het gaat om een transitie is het belangrijk om sturing te geven. Dit is bij iedere verandering van belang. Ik denk mee, ontwikkel, implementeer en zorg dat iedereen aan boord is bij de turn-around. Dit kan gaan om het implementeren van een duurzaamheidsagenda tot het uitvoeren van een business intelligence operatie.” 

Goede doelen

Ook hecht ze waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bijdragen aan de samenleving. Daarom zet ze zich in voor meerdere goede doelen. Zo is ze verbonden aan de organisatie Jinc en Emma at Work. Beide instanties richten zich op de ontwikkeling van jonge mensen. “Het is in het verlengde van hoe ik mensen kan helpen. Bij Emma at Work is mijn rol ook om mensen te coachen. Ik zit in de Raad van Advies en geef eenmaal per jaar een coachingsessie aan de directie.” 

Ze helpt mensen en organisaties graag verder. Dankzij haar vaardigheid om prioriteiten te stellen, te observeren, te luisteren, strategisch te handelen en overzicht te behouden, zorgt ze voor vooruitgang op ieder niveau.