Cees Korvinus

Cees Korvinus

Juridisch

K. Z. B. R. Advocaten

Partner

2022

Cees Korvinus is in de advocatuur geen onbekende. Hij heeft grote zaken gedaan en meerdere bekende personen bijgestaan. Tevens is hij voorzitter geweest bij de VARA en heeft hij deelgenomen aan meerdere televisieprogramma’s.

Eigen kantoren

Cees Korvinus heeft altijd in maatschappen gewerkt. In eerste instantie hield hij een sociale praktijk, tezamen met een partner advocaat. Daarna is hij actief geweest bij andere advocatenkantoren. Het eerste kantoor op zijn eigen naam was het kantoor Engelsma en Korvinus. Dat heeft bestaan vanaf 1990 tot 1999. In 2000 is hij begonnen met Geert-Jan Knoops en heette het kantoor Korvinus en Knoops Advocaten. In 2003 is het Korvinus en Abeln Advocaten geworden. Daarna werd het Korvinus van Roy en Zandt Advocaten. Vandaag de dag heet het Korvinus Zandt Bruinsma Rafik Advocaten.

Tijd bij de VARA

Toen Cees Korvinus voorzitter werd bij de VARA heeft hij de praktijk op een lager pitje gezet. Naast zijn voorzitterschap, heeft hij ook meegewerkt aan televisieprogramma’s zoals Barend & Van Dorp, Pauw & Witteman, Pro Deo, 16 miljoen rechters, NOVA en Kijken in de ziel.

“Toen ik voorzitter werd van de VARA ben ik even gestopt. Dat was van 2009 tot 2011. Wel bleef ik als adviseur aan het kantoor verbonden, maar ik gaf geen cursus meer en was ook niet actief bezig met zaken. Vanaf 2009 ben ik weer actief de advocatuur ingegaan. Ik heb toen wel nog tv-programma´s gedaan, zoals Pro Deo.”

Door de televisieprogramma’s kon hij in een andere setting vertellen en uitleg geven over het vak. Het bood de mogelijkheid om een ander perspectief te bieden waardoor mensen anders naar het probleem of de rechtspraak zouden kijken.

“In de kranten is vaak sprake van een schandpaal-functie en een eenzijdig perspectief. Vanuit de advocatuur is belangrijk om het andere verhaal weer te geven. Wat is er volgens de cliënt gebeurd, wat is zijn motief en wat is zijn rechtvaardiging.”

Niet alleen via TV-optredens bood Cees Korvinus het tegenwicht aan de heersende opinie of gedachtestroom. Als strafrechtadvocaat is het voor hem belangrijk om tegenspel te bieden aan de staat en de burgers op een juiste manier te vertegenwoordigen.

Leringen uit de advocatuur 

In de rechtspraak gaat het over het uitwisselen van standpunten, argumenten en verweren die ten grondslag liggen voor degene die terechtstaat.

“Het probleem is een beetje dat we niet dezelfde rechten hebben. De verdediging heeft niet dezelfde rechten als tegenwicht aan wat het OM allemaal mag en kan. Vanuit Europees recht en het recht op een eerlijk proces moet altijd voldoende tegenwicht zijn tegenover de beschuldiging en moet er ook voldoende ruimte zijn voor de verdediging. In Nederland hebben we dat wel. We proberen zo veel mogelijk een rechtsstaat te zijn, maar er zijn nog wel terreinen waarvan je zou kunnen zeggen dat de verdediging meer ruimte zou moeten krijgen.

Dit komt tot stand door advocaten. Die inhoud geven aan het begrip van een eerlijk proces. Dat is de essentie van ons werk. Daarvoor doe ik het. Dat iedereen uiteindelijk een zo eerlijk mogelijk proces krijgt. Ongeacht waar die van beschuldigd wordt.”

Advocaat zijn is voor Cees Korvinus onderdeel van zijn leven. Hij is ook niet van plan om binnenkort te stoppen.