Ben van Beurden

Foto by José Cruz/Agência Câmara is licensed under CC BY 3.0.

Ben van Beurden

Energie

Shell

Adviseur

2014

Ben van Beurden (1958) werd geboren in Rosendaal, maar hij trok al snel naar het westen om aan de Universiteit van Delft een masterdiploma in chemische technologie te behalen. Met deze stevige academische achtergrond werd hij in 1983 met open armen ontvangen door Royal Dutch Shell. Sindsdien heeft hij verschillende leidinggevende posities bekleed binnen het bedrijf, waardoor hij een diepgaande kennis heeft opgebouwd van de verschillende facetten van de energiesector.

Gedurende zijn carrière vervulde Van Beurden zowel commerciële en operationele functies, binnen verschillende takken van het bedrijf. Ben van Beurden is bekend komen te staan om zijn open communicatiestijl en het vermogen om een diverse groep belanghebbenden effectief aan te sturen.

Hij heeft aandacht voor stakeholdersbelangen en zoekt voortdurend naar manieren om het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Shell te bevorderen. Zijn betrokkenheid bij kwesties als transparantie, ethiek en sociale verantwoordelijkheid is een integraal onderdeel van zijn leiderschap.

 In 2014 kreeg hij zijn (voorlopig) laatste promotie. Sinds dat jaar is hij Chief Executive Officer (CEO) bij een van ’s werelds grootste energiebedrijven.

Oliebaas met groene ambities

Als CEO heeft Van Beurden zich onderscheiden door met Shell actief stappen te zetten om het bedrijf aan te passen aan de veranderende energiemarkt. Ook heeft het Shell zich, onder zijn leiding, gecommitteerd aan een meer duurzame toekomst.

Van Beurden heeft zich ingezet voor de transitie naar schone energie en heeft ambitieuze doelen gesteld om de CO2-uitstoot van het bedrijf te verminderen. Hij heeft innovatieve initiatieven gesteund, waaronder investeringen in hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van technologieën voor Carbon Capture and Storage.

Een van de uitdagingen waar Shell zich voor gesteld ziet is de kritische houding van activisten. Hoewel het bedrijf stappen in de goede richting maakt, gaat dit niet voor iedereen snel genoeg. Dit bleek ook tijdens de lezing in 2018 waarbij Van Beurden sprak over “de (on)mogelijkheden van de energietransitie en hoe Shell hiermee omgaat.”

Tijdens deze lezing hieven milieuactivisten, sommige gekleed als Moeder Aarde, een lied aan waarin ze Shell opriepen voorzichtiger om te gaan met het milieu. Van Beurden greep dit aan om inhoudelijk op de argumenten van de activisten in te gaan, wat hem veel waardering opleverde.

Groen en rendabel

Naast zijn focus op duurzaamheid heeft Van Beurden ook een sterke nadruk gelegd op het verbeteren van de operationele efficiëntie en het maximaliseren van de waarde voor de aandeelhouders. Onder zijn leiderschap heeft Shell zich gericht op kostenbeheersing en het optimaliseren van de portefeuille, wat heeft geleid tot verbeterde financiële resultaten en een versterkte concurrentiepositie in de sector.

Van Beurden, die zijn hele carrière voor Shell heeft gewerkt, heeft een indrukwekkende staat van dienst in de energiesector opgebouwd én heeft zijn stempel gedrukt op Shell. Hij begon zijn loopbaan in een branche die bekend stond als stabiel, maar heeft de organisatie ook succesvol weten te leiden in een periode van ingrijpende veranderingen in de energiemarkt.

In de dynamische en complexe wereld van de energie-industrie heeft Ben van Beurden bewezen een visionaire en pragmatische leider te zijn. Hij navigeert Shell door uitdagende marktomstandigheden met een langetermijnvisie en een sterke focus op het aanpakken van mondiale energie-uitdagingen. Onder zijn leiding blijft Shell een toonaangevend bedrijf dat streeft naar innovatie, duurzaamheid en waardecreatie voor alle belanghebbenden. Met zijn indrukwekkende staat van dienst en vastberadenheid om de energietransitie te leiden, is Ben van Beurden een belangrijke figuur in de wereld van energiemanagement.