Barbara Baarsma

Barbara Baarsma

Financieel

PwC

Hoofdeconoom

2023

Barbara Baarsma is een vooraanstaande Nederlandse econoom en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Met een indrukwekkende academische achtergrond en ervaring in zowel de academische wereld als het bedrijfsleven, heeft ze zich gevestigd als een invloedrijke figuur in het Nederlandse economische landschap.

Barbara Baarsma werd in 1969 geboren in Leiden als dochter van een kno-arts. Vanwege een nieuwe aanstelling van haar vader vertrok het gezin naar Zeeland. Hier ging Baarsma naar school. Ze behaalde haar diploma Atheneum en besloot aan de TU Delft Industrieel Ontwerp te studeren. Omdat deze studie haar minder leek te liggen, stapte ze na een jaar over naar de studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dit leek de eerste stap op een uitermate succesvol carrière pad.

Na haar afstuderen vervulde Barbara Baarsma een groot aantal functies bij uiteenlopende werkgever. Haar carrière omvat onder meer het directeurschap van SEO Economisch Onderzoek, waar ze haar analytische vaardigheden en economische expertise heeft toegepast op praktische vraagstukken.

Ook werkte ze bij de Rabobank, waar ze onder meer Directeur Kennisontwikkeling, Directeur Rabobank Amsterdam en CEO Rabo Carbon Bank was. Verder was lid van verschillende Raden van Advies, is commissaris geweest bij verschillende bekende bedrijven en speelde een grote rol in een groot aantal denktanks.

Academicus geworteld in de samenleving

Sinds 2009 is Barbara Baarsma als Hoogleraar Toegepaste Economie verbonden aan de UvA, maar haar interesse in het onderwijs is niet beperkt tot haar Alma Mater alleen. Ze wordt niet vaak uitgenodigd om te spreken op Nederlandse universiteiten en hogescholen, uitnodigingen die ze graag aanneemt omdat dit haar de kans geeft haar ideeën te delen met de jonge generatie.

Barbara Baarsma is niet het type wetenschapper dat vanuit de Ivoren Toren werkt. Ze is stevig geworteld in de samenleving. Ze is chief economist bij accountantskantoor PwC en bespreekt ze als voorzitter van de DNB Bankraad het economisch beleid van De Nederlandsche Bank. Ook stimuleert Barbara Baarsma het ondernemerschap in Nederland. Hiertoe is ze lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en van de Denktank Nederland 2040.

Econoom met een wijdere visie

De visie van Barbara Baarsma gaat verder dan de economie alleen, maar omvat de hele samenleving. Dat uit zich niet alleen in haar lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Steun VUmc Alzheimerstichting, maar ook uit verschillende initiatieven die ze ontplooide om Nederland verder te helpen. Dit leidt soms tot kritiek. Haar plan om iedere Nederlander een persoonlijk CO2-budget te geven, waarmee er een prijs op milieuvervuilend gedrag zou komen te staan, werd door critici verworpen omdat het plan ongelijkheid in de hand zou werken. Zelf gelooft ze nog altijd heilig in het plan, juist omdat het armere mensen de kans geeft hun CO2-rechten te verkopen en zo een extra zakcentje te verdienen.

Heldere taal over moeilijke onderwerpen

Barbara Baarsma staat bekend om haar heldere communicatiestijl en vermogen om complexe economische concepten begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Haar betrokkenheid bij adviesraden en besturen weerspiegelt haar streven naar een evenwichtige en duurzame economie.

Met haar nuchtere aanpak en toewijding aan het verbinden van theorie met praktijk, blijft Barbara Baarsma een centrale figuur in discussies over economisch beleid en maatschappelijke vraagstukken in Nederland.